Φόρτωση...

Υπηρεσίες

  1. Πωλήσεις Η/Υ & Περιφερειακών
  2. Εγκαταστάσεις Η/Υ και παραμετροποίηση λειτουργικού συστήματος
  3. Εγκαταστάσεις Δικτύων L AN - W AN .
  4. Ανάπτυξη εφαρμογών Internet, Intranet & e-commerce.
  5. Λύσεις δομημένης καλωδίωσης
  6. WEB HOSTING & WEB DESIGN - INTERNET ACCESS
  7. Πωλήσεις αναλωσίμων Η/Υ & προϊόντων πληροφορικής
  8. Αναβαθμίσεις H/Y και πληροφοριακών συστημάτων

Ετικέτες

Κανένα